Друзі в Facebook  

   

АПОСТОЛЬСЬКА КОНСТИТУЦІЯ ПРО ТАЇНСТВО ЄЛЕОПОМАЗАННЯ ХВОРИХ

ЄПИСКОП ПАВЛО
СЛУГА СЛУГ БОЖИХ
НА ВІЧНУ ПАМ’ЯТЬ СПРАВИ

Католицька Церква сповідує й навчає тому, що таїнство Єлеопомазання хворих є одним з семи таїнств Нового Завіту, встановленим Христом, нашим Господом, “посвідченим як таким св. Марком (Мк 6, 13), рекомендованим вірним та проголошеним Апостолом Яковом, Господнім братом. «Як хтось між вами хворіє, – говорить він, – нехай покличе пресвітерів Церкви, і хай помоляться над ним, намастивши його олією в ім’я Господнє. І молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його, а коли він учинив гріхи, вони йому будуть прощені» (Як 5, 14-15)”.1 

Свідчення щодо Єлеопомазання хворих, передусім літургійного характеру, від давніх часів присутні в Традиції Церкви як на Сході, так і на Заході. Особливо слід згадати лист, який Наш Попередник, Інокентій І, написав Децентію, єпископу Губбіо2, а також цю виняткову молитву, яку використовують при благословенні єлею хворих: “Пошли, о Господи, Тво­го Святого Духа Утішителя”, що долучена до Євхаристійної Молитви3 і збережена донині у Римському Понтифікалі.4

Упродовж віків у літургійній Традиції більш докладно окреслилися, хоча і в одмінний спосіб, ті частини тіла хворого, котрі слід було помазувати святим єлеєм, долучаючи численні формулювання для супроводу помазання молитвою, які містять ритуальні книги різних Церков. У Рим­ській же Церкві у Середньовіччі усталився звичай помазання орга­нів чуття хворого з використанням наступного формулювання: “Через це Святе Помазання і своє найласкавіше милосердя нехай простить тобі Господь усе, в чо­му ти завинив”5 у відповідності до кожного з ор­ганів чуття.

Окрім цього, вчення про Святе Єлеопомазання представлене в документах Вселенських Соборів: Флорентійського, передусім Тридентського, та Другого Ватиканського.

Після того, як Флорентійський Собор визначив суттєві елементи Єлеопомазання,6 Тридентський Собор проголосив його божественне походження і вказав на ті елементи, які в посланні св. Якова стосуються Єлеопомазання, зокрема на сутність і плоди таїнства: “Його сутністю є благодать Святого Духа, помазання якого очищує від провин, якщо би якісь ще лишалися до спокутування, а також від залишків гріха, і підтримує та зміцнює душу хворого, пробуджуючи в ньому велику довіру Божому милосердю, завдяки якій недужий отримує підтримку, легше переносить страждання й тягар хвороби та краще протиставиться спокусам сатани, що намагається ввіп’ястися в п’яту (Бут 3, 15), а подеколи отримує здоров’я тіла, якщо це є корисне для спасіння душі”.7 Окрім цього святий Собор огласив, що вищенаведені слова Апостола цілком виразно стверджують, що “це помазання слід уділяти хворим, і особливо тим, які так небезпечно хворіють, відносно яких видно, що вони наблизились до кінця свого життя, і тому це таїнство зветься таїнством вмираючих”.8 Наостанку Собор проголосив, що властивим служителем цього таїнства є пресвітер.9

Зі свого боку Другий Ватиканський Собор додав наступне твердження: “«Останнє Помазання», яке також і ще краще можна назвати «По­мазанням хворих», не є таїнством лише тих, життя яких знаходиться у поважній небезпеці. Тому властивий час його приймання безперечно наступає тоді, коли вірний лише починає наближатися до загрози життю з-приводу недуги чи похилого віку”.10 Те, що застосування цього таїнства належить до турботи всієї Церкви, свідчать наступні слова: “Святим Єлеопомазанням хворих та молитвою пресвітерів уся Церква доручає хворих стражденному і прославленому Господу, щоб підійняв їх та спас (пор. Як 5, 14-16), і крім того заохочує їх, щоб у добровільному єднанні зі стражданнями і смертю Христа (пор. Рим 8, 17; Кол 1, 24; 2 Тм 2, 11-12; 1 Пт 4, 13) спричинялися до блага Божого народу”.11

На все це слід пильно зважати при відновленні обрядів Святого Помазання, щоб краще пристосувати до умов нашого часу ті елементи, які підлягають змінам.12

Формулювання таїнства ми вирішили змінити так, щоб узятими від Якова словами були повніше відображені його сакраментальні плоди.

Оскільки в деяких місцевостях немає єлею з оливок, який досі вимагався для дійсності таїнства, або його важко придбати, на прохання багатьох єпископів Ми вирішили, що на майбутнє, згідно з обставинами, дозволяється використовувати також інший рослинний єлей, по мож­ливості більш наближений до оливкового єлею.

Ми визнали за належне спростити обряд щодо кількості помазань і частин тіла, які мають бути помазані.

Оскільки оновлення в деяких справах стосується також самого сакра­ментального обряду таїнства, Нашою Апостольською Владою постановляємо, щоб на майбутнє в латинському обряді дотримувались нижченаведеного:

Таїнство Єлеопомазання хворих уділяється недужим на небезпечні хвороби через помазання чола і рук єлеєм з оливок, або, згідно з обставинами, іншим рослинним єлеєм, належно посвяченим, промовляючи лише один раз наступні слова: “Через це Святе Помазання і своє найласкавіше милосердя нехай Господь підтримає тебе благодаттю Святого Духа і, ви­зволеного від гріхів, нехай спасе тебе та милостиво підійме”.

У випадку же необхідності достатньо вчинити лише одне помазання на чолі, або, в особливій ситуації хворого, на іншій найбільш відповід­ній частині тіла, вимовляючи усе формулювання.

Це таїнство можна повторювати, якщо хворий після прийняття Помазання повернувся до здоров’я і знову занедужав на цю саму хворобу, або коли під час тієї ж самої хвороби наступає значне її посилення.

Після встановлення і проголошення суттєвих елементів обряду таїн­ства Єлеопомазання, Нашою Апостольською Владою затверджуємо також оновлені Святою Конгрегацією Божого Культу Обряди Єлеопомазання і пастирства хворих, відхиляючи тим самим, якщо це необхідно, частково чи повністю інші відповідні постанови Кодексу Канонічного Права та інші чинні до цього часу закони, натомість всі інші постанови і закони, які ці Обряди не відхилили і не змінили, залишаються чинними і сталими. Латинське видання Обрядів у новій формі починає діяти відразу після їхнього опублікування. Натомість видання національними мовами, приготовані Конференціями Єпископів і затверджені Апостоль­ським Престолом увійдуть у дію в часі, визначеному тими ж Конференціями. Старі Обряди можна використовувати до 31 грудня 1973 р. Від 1 січня 1974 року всі, кого це стосується, повинні використовувати лише нові Обряди.

Ми бажаємо, щоб ці наші рішення і постанови в латинському обряді зберегли свою силу та ефективність незважаючи на протилежні Конституції і Апостольські розпорядження, видані нашими Попередниками, а також на інші розпорядження, навіть якщо вони заслуговують особливого згадування.

Дане у Римі, у Святого Петра, 30 листопада 1972 р., десятого року Нашого Понтифікату.

 

ПАПА ПАВЛО VI

 

1 Cf. Conc. Trid., Sessio XIV, Doctr. de sacramento extremae Unctionis, cap. 1 (cf. Canones de sacra­mento extremae Unctionis. can. 1): CT, VII, 1, 335-356; DS 1695, 1716. 

2 Ep. Si Instituta Ecclesiastica, cap. 8: PL 20, 559-561; DS 216.

3 Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae Ordinis Anni Circuli, ed. L. C. Mohlberg (Rerum Eccle­sia­sticarum Documenta, Fontes, IV), Roma 1960, p. 61; Le sacramentaire Grйgorien, ed. J. Deshusses (Spicilegium Friburgense, 16), Fribourg 1971, p. 172; cf. La Tradition Apostolique de saint Hippolyte, ed. B. Botte (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, 39), Mьnster in W. 1963, pp. 18-19; Le Grand Euchologe du Monastиre Blanc, ed. E. Lanne (Patrologia Orientalis, XXVIII, 2), Paris 1958, pp. 392-395. 

4 Cf. Pontificale Romanum. Ordo benedicendi Oleum Catechumenorum et Infirmorum et conficiendi Chrisma, Cittа del Vaticano 1971, pp. 11-12.

5 Cf. M. Andrieu, Le Pontifical Romain au Moyen-Age, t. I, Le Pontifical Romain du XII siиcle (Studi e Testi, 86), Cittа del Vaticano 1938, pp. 267-268; t. II, Le Pontifical de la Curie Romaine au XIII siиcle (Studi e Testi, 87), Cittа del Vaticano 1940, pp. 491-492.

6 Decr. pro Armeniis: G. Hofmann, Concilium Florentinum, I-II, p. 130; DS 1324.

7 Conc. Trid., Sessio XIV, Doctr. de sacramento extremae Unctionis, cap. 2: CT, VII, 1, 356; DS 1696.

8 Ibid., cap. 3: CT, ibid.; DS 1698.

9 Ibid., cap. 3: CT, ibid.; DS 1697; Canones de sacramento extremae Unctionis, can. 4: DS 1719.

10 SC, n. 73.

11 Ibid., Const. Lumen Gentium ( – LG), n. 11.

12 Cf. SC, n. 1.

   

Підкомісія у справах літургійної музики            

   
© Комісія у справах Літургії при Конференції римсько-католицьких єпископів України, 2015 р.