Друзі в Facebook  

   

КОНФЕРЕНЦІЯ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКИХ ЄПИСКОПІВ УКРАЇНИ

№ ???/??
Львів, ?????? р.

Декрет 

Цим від імені Конференції Римсько-Католицьких Єпи­скопів Укра­їни дозволяю на друк українського тексту “Обрядів Єлеопомазання і Пастирства Хворих”, затверджених декретом Свя­тої Кон­грегації Божого Культу, прот. № 482/07/L від дня 28 червня 2007 року.

Це видання оголошую взірцевим для всіх римсько-католицьких дієцезій України.

З застереженням усіх інших приписів церковного права.

Мар’ян Кардинал Яворський,
Архієпископ-Митрополит Львівський,
Глава Конференції Римсько-Католицьких Єпископів України

 

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. 482/07/L

UCRAINAE LATINORUM

Instante Eminentissimo Domino Mariano Card. Jaworski, Archiepiscopo Leopolitano Latinorum, Praeside Conferentiae Episcoporum Ucrainae Latinorum, litteris die 6 decembris 2006 datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice BENEDICTO XVI trubutarum, versionem ucrainam partis Ritu­alis Romani cui titulus est Ordo unctionis infirmorum eorum­que pastoralis curж, una cum formulis sacramentalibus ab ipso Sum­mo Pontifice approbatis (Prot. n. 568.661), prout in adiecto exstat exemplari, perlibenter confirmamus.

In textu imprimendo inseratur ex integro hoc Decretum, quo ab Apostolica Sede petita confirmatio conceditur.

Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria ad hanc Congregationem transmittantur.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 28 iunii 2007.

Franciscus Card. Arinze, Paefectus

Albertus Malcolmus Ranjith, Archiep. a Secretis

 

SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO

Prot. n. 1501/72

DECRETUM

Infirmis cum Ecclesia adhibet curas, Christo ipsi deservit in Corporis mystici membris dolentibus, atque, exemplum Domini Iesu secuta, qui «pertransivit benefaciendo et sanando omnes» (Act 10, 38), eius mandato aegros curandi (cfr. Mc 16, 18) oboedit.

Quam quidem sollicitudinem Ecclesia ostendit non solum adversa valetudine laborantes invisendo, sed etiam allevando per sacramentum Unctionis, et Eucharistiae sacramento sive per tem­pus, quo morbo tenentur, sive cum in mortis periculo versan­tur reficiendo, ac denique pro iis preces fundendo, quibus eosdem, praesertim in ultimo vitж discrimine positos, Deo commendat.

Ut autem sacramenti Unctionis significatio apertior reddere­tur magisque perspicua, Concilium Vaticanum II haec statuit: «Unctionum numerus pro opportunitate accommodetur, et ora­tiones ad ritum Unctionis infirmorum pertinentes ita reco­gno­scantur, ut respondeant variis condicionibus infirmorum, qui Sacramentum suscipiunt»1 praecepitque, ut conficeretur Ordo continuus secundum quem Unctio aegroto conferretur post con­fessionem et ante receptionem Viatici2.

Summus igitur Pontitex PAULUS VI novam formulam sacra­mentalem Unctionis per Constitutionem Apostolicam Sacram Unctionem infirmorum die 30 novembris 1972 editam statuit, nec­non Ordinem Unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae approbavit, quem Sacra Congregatio pro Cultu Divino apparavit et nunc emittit, eius editionem typicam esse declarans, ut is pro titulis huc spectantibus, qui in Rituali Romano usque adhuc vi­gente exstant, substitueretur.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Sacrae Congregationis pro Cultu Divino, die 7 De­cembris 1972.

 

Arturus Card. Tabera, Praefectus

A. Bugnini, Archiep. Tit. Diocletianensis a Secretis

     

 

1 Conc. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 75: A.A.S. 56 (1964), p. 118.

2 Cf. Ibid., n. 74.

 

   

Підкомісія у справах літургійної музики            

   
© Комісія у справах Літургії при Конференції римсько-католицьких єпископів України, 2015 р.