Друзі в Facebook  

   

Розділ ІІ

Обряди Конфірмації поза Месою

Вступні обряди

34. Коли зберуться кандидати до Конфірмації, їхні свідки, батьки та все зібрання вірних, єпископ (разом зі священиками, що йому допомагають) і з дияконом (або кількома дияконами) направляється до пресвітерія. Вір­ні в цей час можуть співати псалом або відповідну пісню.

35. Єпископ і асистуючий віддають честь вівтареві. Після цього єпископ вітає зібраних:

Мир вам.

Всі: І з духом твоїм.

Єпископ мовить молитву:

Молімося. Просимо Тебе, Всемогутній і милостивий Боже, щоб Святий Дух зійшов на нас і вчинив з нас гідну святиню своєї слави. Через Христа, Господа нашого.

Всі: Амінь.

Інші молитви на вибір в пп. 58-60.

 

Літургія Слова

36. Потім відбувається Літургія Божого Слова, під час якої читається хоча б один із фрагментів, передбачених для Меси з уділенням Конфірмації та поданих у пп. 61-65.

37. Якщо вибирається два або три читання, потрібно дотримуватись традиційного порядку, тобто спочатку ідуть читання зі Старого Завіту, потім з Епістоли, а потім читання з Євангелії.

38. Після читань єпископ (і священики, котрі йому допомагають) сідають на приготовлені крісла. В залежності від місцевих звичаїв, кандидатів до Конфірмації представляє настоятель або інший священик, або диякон чи катехіст, таким чином: якщо це можливо, кожного кандидата кличуть по імені і вони по одному входять до пресвітерія; якщо це діти, то їх веде один зі свідків Конфірмації або один із батьків.

Якщо є дуже багато кандидатів до Конфірмації, їх не кличуть поіменно, а тільки збирають у відповідному місці перед єпископом.

 

Проповідь

39. Єпископ виголошує коротку проповідь, у якій пояснює прочитані те­ксти і цим вводить кандидатів, їхніх свідків, батьків та все зібрання вірних у глибше розуміння таїнства Конфірмації.

Це можна зробити словами:

У Діяннях апостолів пишеться, що апостоли, котрі згідно з обі­тницею Христа у день П’ятидесятниці отримали Святого Духа, мали владу доповнювати дію Хрещення уділенням Святого Духа. Коли святий Павло поклав руки на декотрих охрещених, зійшов на них Святий Дух і вони почали говорити різними мовами і пророкувати.

Єпископи як наступники апостолів мають таку саму владу і особисто або через посланих священиків уділяють Святого Духа тим, котрі вже відроджені у таїнстві Хрещення.

Хоча сьогодні пришестя Святого Духа не проявляється даром мовлення мовами, ми віруємо, що отримуємо Святого Духа, який розливає у наших серцях Божу любов, утверджує нас в одній вірі, обдаровує різними покликаннями і невидимим способом освячує та єднає Церкву.

Ви отримаєте Дар Святого Духа. Він буде духовним знаменням, завдяки якому ви станете досконалішим образом Христа і членами Його Церкви. Христос, помазаний Святим Ду­хом під час Хрещення, яке Він отримав від Йоана, був по­сланий, щоб виконати свою місію і розповсюджувати по землі вогонь Святого Духа.

Ви, котрі вже були охрещені, а тепер отримаєте міць Духа Христа і будете ознаменовані на чолі Його хризмою, ви по­винні у світі свідчити про Його страждання і воскресіння так, щоб, згідно зі словами апостола Павла, ваше життя бу­ло на кожному місці фіміамом, приємним Христові. Його Міс­тич­не Тіло, тобто Церква або Божий народ, отримує від Нього різні благодаті, а Святий Дух розділює їх між хри­стиянами, щоб це Містичне Тіло розвивалося в єдності та любові.

Будьте живими членами цієї Церкви і під керівництвом Святого Духа намагайтесь слугувати всім на подобу Христа, який прийшов служити, а не для того, щоб Йому служили.

А тому перед тим, як ви отримаєте Святого Духа, пригадай­те віру, яку визнали на святому Хрещенні або ваші батьки і хресні визнали її разом із усією Церквою у день вашого Хрещення.

 

Відновлення обітів Хрещення

40. Єпископ задає питання кандидатам до Конфірмації, кажучи:

Питаю кожного з вас:

Чи відрікаєшся від сатани та всіх його підступів?

Всі кандидати відповідають: Відрікаюся.

Єпископ: Чи віруєш у Бога, Отця Вседержителя, Творця не­ба і землі?

Кандидати: Вірую.

Єпископ: Чи віруєш в Ісуса Христа, Сина Його Єдинородного, Господа нашого, народженого від Діви Марії, розп’ятого й похованого, котрий воскрес із мертвих і сидить праворуч Отця?

Кандидати: Вірую.

Єпископ: Чи віруєш у Святого Духа, Господа животворящо­го, якого ти маєш сьогодні отримати в таїнстві Конфірмації так, як апостоли отримали Його в день П’ятидесятниці?

Кандидати: Вірую.

Єпископ: Чи віруєш у святу вселенську Церкву, соприча­стя святих, воскресіння плоті й життя вічне?

Кандидати: Вірую.

До цього сповідування приєднується також єпископ, проголошуючи віру Церкви:

Єпископ: Такою є наша віра. Такою є віра Церкви, сповідування якої є нашою гордістю в Ісусі Христі, Господі нашому.

Зібрання вірних виражає свою згоду, відповідаючи:

Амінь.

Відповідно до обставин формулювання Такою є наша віра… можна замінити іншим або заспівати відповідну пісню, у котрій спільнота одноголос­но могла б виразити свою віру.

41. Єпископ (разом із священиками, котрі йому допомагають), обернувшись до людей і склавши руки, мовить:

Дорогі, просімо Бога Отця Всемогутнього, щоб Він мило­стиво зіслав Святого Духа на цих своїх усиновлених дітей, відроджених у Хрещенні на вічне життя. Нехай Святий Дух зміцнить їх своїми дарами і своїм помазанням вчинить їх подібними до Христа, Сина Божого.

Хвилину всі моляться у тиші.

 

Покладання рук

42. Єпископ (і священики, котрі йому допомагають) простягають руки над кандидатами, і єпископ сам мовить:

Всемогутній Боже,

Отче Господа нашого Ісуса Христа,

який відродив цих своїх слуг

з води і Святого Духа

і визволив їх від гріха,

зішли на них Святого Духа Утішителя.

Дай їм духа мудрості й розуму,

духа ради й сили,

духа знання та побожності,

наповни їх духом Твого страху.

Через Христа, Господа нашого.

Всі: Амінь.

 

Помазання хризмою

43. Диякон подає єпископу святу хризму. Кандидати до Конфірмації по одному підходять до єпископа, або якщо цього вимагають обставини, єпископ сам підходить до кожного кандидата. Свідок Конфірмації кладе праву руку на плече кандидата і каже його ім’я єпископові (або сам кандидат каже своє ім’я).

44. Єпископ зволожує великий палець правої руки хризмою і креслить нею знак хреста на чолі кандидата, мовлячи:

Н., ПРИЙМИ ЗНАМЕННЯ ДАРУ – СВЯТОГО ДУХА.

Конфірмований: Амінь.

Єпископ додає: Мир тобі.

Конфірмований: І з духом твоїм.

45. Якщо в здійсненні Конфірмації єпископу допомагають священики, то диякон або міністранти подають єпископу весь посуд зі святою хризмою, а єпископ дає посуд священикам, котрі по одному підходять до нього.

Кандидати підходять до єпископа чи до священиків, або, якщо цього ви­магають обставини, єпископ і священики підходять до кандидатів і пома­зують їх вищенаведеним способом (п. 27).

46. Під час помазання можна співати відповідну пісню. Після помазання єпископ (і священик) миють руки.

 

Вселенська молитва

47. Потім йде вселенська молитва в поданій нижче або в іншій, окресле­ній на розсуд служителя, формі:

Єпископ: Найдорожчі, смиренно просімо Бога Отця Всемогутнього; молімося однодумно, бо одна наша віра, надія і лю­­бов, які походять від Його Святого Духа.

Диякон або міністрант:

Молімося за цих Його слуг, яких Він зміцнив Даром Святого Духа, щоб вони, утверджені у вірі та любові, давали Христу свідоцтво своїм життям. Тебе просимо.

Всі: Вислухай нас, Господи.

Диякон або міністрант:

Молімося за їхніх батьків та свідків Конфірмації, щоб вони словом і прикладом заохочували їх до наслідування Хри­ста. Тебе просимо.

Всі: Вислухай нас, Господи.

Диякон або міністрант:

Молімося за святу Божу Церкву разом із нашим папою Н., на­шим єпископом Н. і з усіма єпископами, щоб вона, зібрана Святим Духом, росла і розвивалася в одній вірі та любо­ві аж до пришестя Христа. Тебе просимо.

Всі: Вислухай нас, Господи.

Диякон або міністрант:

Молімося за весь світ, щоб всі люди, маючи одного Отця і Твор­ця, визнавали себе братами, не зважаючи на походження, і щиро шукали Царства Божого, яке є миром та раді­стю у Святому Дусі. Тебе просимо.

Всі: Вислухай нас, Господи.

Єпископ: Боже, який своїм апостолам дав Святого Духа і схо­тів, щоб вони та їх наступники уділяли його іншим ві­руючим, вислухай милостиво наші молитви і вчини, щоб і тепер Твоє достоїнство явилось у серцях вірних, так як на початку проповідування Євангелії. Через Христа, Господа нашого.

Всі: Амінь.

 

Господня Молитва

48. Всі мовлять Господню Молитву, вступ до якої єпископ може зробити нижченаведеними або подібними словами:

Возлюблені, вознесімо до Бога наші просьби і разом молі­мося до Нього так, як нас навчив наш Господь, Ісус Христос.

Всі: Отче наш, що єси на небесах,

нехай святиться ім’я Твоє,

нехай прийде Царство Твоє,

нехай буде воля Твоя,

як на небі, так і на землі.

Хліб наш насущний дай нам сьогодні

і прости нам провини наші,

як і ми прощаємо винуватцям нашим,

і не введи нас у спокусу,

але визволи нас від лукавого.

Амінь.

 

Благословення

49. Замість звичайного благословення наприкінці Меси уділяється благословення у поданій нижче формі або мовиться молитва над вір­ними:

Бог Отець Всемогутній, який вас відродив з води і Святого Духа і вчинив вас своїми усиновленими дітьми, нехай вас благословить і вчинить, щоб ви завжди були гідні Його батьківської любові.

Всі: Амінь.

Ісус Христос, Єдинородний Син Предвічного Отця, який обіцяв, що Дух Істини залишиться у Церкві, нехай благословить вас і зміцнить у сповідуванні істинної віри.

Всі: Амінь.

Святий Дух, який запалив вогонь любові у серцях учнів, нехай вас благословить, з’єднає і приведе до радості Божого Царства.

Всі: Амінь.

Єпископ додає:

Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.

Всі: Амінь.

 

Молитва над вірними

Замість наведеного благословення можна відмовити молитву над вірними:

Диякон або міністрант закликає:

Схиліть голови для благословення.

Єпископ, розпростерши руки над вірними, мовить:

Зміцни, Боже, те, що вчинив в нас, і бережи в серцях своїх вірних дари Святого Духа, щоб вони не соромилися перед світом визнавати розп’ятого Христа і з жертовною лю­бов’ю виконували Його заповіді.

Всі: Амінь.

Єпископ додає:

Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Свя­тий Дух.

Всі: Амінь.

 

   

Підкомісія у справах літургійної музики            

   
© Комісія у справах Літургії при Конференції римсько-католицьких єпископів України, 2015 р.