Друзі в Facebook  

   

Переклади українською та російською мовами молитов літургійної прислуги, затверджені на 50-му засіданні Конференції римсько-католицьких єпископів України, прот. № nn від nn березня 2018 р.

Українською мовою:

ПЕРЕД МЕСОЮ

Церемоніарій: Молімося!

Всі: Ось за хвилину я приступаю «до вівтаря Божого,
до Бога, який розвеселяє молодість мою».
Я приступаю до святого служіння
і хочу виконати його добре.
Прошу Тебе, Господи Ісусе,
про благодать зосередження,
щоб думки мої линули до Тебе,
щоб очі мої були спрямовані на вівтар,
а серце моє було віддане тільки Тобі. Амінь.

Якщо використовується кадило:
Церемоніарій: Засипання кадила.
Головний служитель засипає кадило в кадильницю і, нічого не кажучи, благословляє його хресним знаменням.

Церемоніарій:Уклін хресту.
Всі мовчки схиляють голови у сторону хреста.

Якщо головний служитель – єпископ:
Церемоніарій:Уклін єпископу.
Всі мовчки роблять глибокий уклін у сторону єпископа.

Головний служитель: Допомога наша в Імені Господа.
Всі: Котрий створив небо і землю.
Головний служитель: Ходімо до вівтаря Божого.
Всі: В Ім’я Христа.

ПІСЛЯ МЕСИ

Всі: Боже, Твоя милість покликала мене до Твого служіння.
Вчини, щоб я, освячений участю у Твоїх тайнах,
зумів розпізнати своє покликання
і, відважно слідуючи за ним,
йшов тільки дорогою спасіння.
Через Христа, Господа нашого. Амінь.

Церемоніарій: Уклін хресту.
Всі мовчки схиляють голови у сторону хреста.

Якщо головний служитель – єпископ:
Церемоніарій: Уклін єпископу.
Всі мовчки роблять глибокий уклін у сторону єпископа.

Головний служитель: Благословімо Господа.
Всі: Богу подяка.

Російською мовою:

ПЕРЕД МЕССОЙ

Церемониарий: К порядку!
Все: Вот, приближаюсь к святому Твоему алтарю, Господи.
Желаю достойно исполнить вверенное мне служение.
Прошу Тебя, Господи, помоги мне быть сосредоточенным,
чтобы мысли мои были обращены к Тебе,
взор – направлен к алтарю,
а сердце – посвящено только Тебе. Аминь.

Если используется кадило:
Ц. Наполнение кадила.
Предстоятель засыпает ладан в кадило и, ничего не говоря, благословляет его крестным знамением.

Ц. Почитание креста.
Все, ничего не говоря, преклоняют головы в сторону распятия.

Если предстоятель – епископ:
Ц. Поклон епископу.
Все молча совершают глубокий поклон в сторону предстоящего епископа.

Предстоятель: Помощь наша в Имени Господа.
В. Сотворившего небо и землю.
П. Направимся к алтарю.
В. Во Имя Христово.

ПОСЛЕ МЕССЫ

Все: Боже, благодарю Тебя,
за то, что ты призвал меня к святому служению у алтаря.
Участие в Твоих Тайнах да освящает меня,
чтобы в этот день и всю мою жизнь
я шёл по пути спасения.
Через Христа, Господа нашего. Аминь.

Ц. Почитание креста.
Все, ничего не говоря, преклоняют головы в сторону распятия.

Если предстоятель – епископ:
Ц. Поклон епископу.
Все молча совершают глубокий поклон в сторону предстоящего епископа.

П. Благословим Господа.
В. Благодарение Богу.

Польською мовою:

PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

Ceremoniarz: Przygotowanie do Mszy świetej!
Wszyscy: Oto za chwilę przystąpię „do ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Jeśli używa się kadzidła:
Ceremoniarz: Nasypanie kadzidła.
Główny celebrans zasypuje kadzidło do kadzielnicy і, nic nie mówiąc, błogosławi go znakiem krzyża.

Ceremoniarz: Pokłon Krzyżowi.
Wszyscy w milczeniu pochylają głowę w kierunku krzyża.

Jeśli przewodniczy liturgii biskup:
Ceremoniarz: Pokłon biskupowi.
Wszyscy w milczeniu robią głęboki ukłon w kierunku głównego celebransa.

Główny celebrans: Wspomożenie nasze w Imieniu Pana.
Wszyscy: Który stworzył niebo i ziemię.
Główny celebrans: Idźmy do ołtarza Bożego.
Wszyscy: W imię Chrystusa.

PO MSZY ŚWIĘTEJ

Wszyscy: Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej świętej służby,
spraw bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach,
przez cały dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ceremoniarz: Pokłon Krzyżowi.
Wszyscy w milczeniu pochylają głowę w kierunku krzyża.

Jeśli przewodniczy liturgii biskup:
Ceremoniarz: Pokłon biskupowi.
Wszyscy w milczeniu robią głęboki ukłon w kierunku głównego celebransa.

Główny celebrans: Błogosławmy Panu.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.

   

Підкомісія у справах літургійної музики            

   
© Комісія у справах Літургії при Конференції римсько-католицьких єпископів України, 2015 р.